Koripallon rahoitukseen liittyvät ongelmat ja niiltä välttyminen

Suomalainen koripallo saa ison osan rahoituksestaan julkisista varoista.

Ulkomailla sponsoritulot näyttelevät merkittävää osaa koripallon rahoituksesta. Tilanne on menossa tähän suuntaan Suomessakin, joskaan asia ei ole vielä varma.

Olipa koripallon rahoitus peräisin julkisista varoista tai sponsoroinnista, siihen liittyy ongelmia, joihin syvennytään tässä artikkelissa.

Mistä koripallo saa rahoituksensa nyt?

Koripalloseurat voivat hakea rahoitusta esimerkiksi:

 • Kaupungilta tai kunnalta
 • Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (seuratoiminnan kehittämistuki)
 • Leader-ryhmältä
 • EU:lta (Erasmus+ Sport ja Erasmus+ nuorisoalalle)
 • Aluehallintovirastolta
 • Säätiöiltä (esimerkiksi Minela Säätiö, OLVI-säätiö ja Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö)

Seuramaksut ja myyjäiset luovat pieniä tulovirtoja.

Myös paikalliset yritykset voivat olla kiinnostuneita sponsoroimaan koripalloseuraa.

Yksi isoimmista ongelmista koripallon rahoitukseen liittyen on se, että rahoitusta on hankala saada.

Virolaiset nettikasinot ja muut ulkomaiset rahapeliyhtiöt olisivat kiinnostuneita sponsoroimaan suomalaista urheilua, mutta se on toistaiseksi kiellettyä.

Muita rahapeliyhtiöitä kuin Veikkausta koskeva markkinointikielto saattaa kuitenkin poistua 1.1.2026 mennessä, sillä hallitus on päättänyt avata rahapelialan kilpailulle.

Koripallon Veikkaukselta saama rahoitus

Veikkauksen sponsorointiyhteistyö ei ole avustus- tai tukitoimintaa. Se on vastikkeellista yhteistyötä yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden edistämiseksi.

Veikkaus sponsoroi lähinnä urheilua. Siten se toivoo saavansa positiivista näkyvyyttä urheilusta ja urheiluvedonlyönnistä kiinnostuneiden suomalaisten keskuudessa.

Myös koripallo saa sponsorituloja Veikkaukselta.

Yhteistyökumppaneita ovat 9.4.2024 Veikkauksen sivuilta haettujen tietojen mukaan esimerkiksi:

 • Suomen Koripalloliitto
 • Korisliiga
 • Korisliiga-seurat
 • Lentopallon Mestaruusliiga
 • Salibandyliitto
 • Paralympiakomitea
 • Suomen Urheilugaala
 • Olympiastadion

Veikkauksen tuotosta jaettavista avustuksista vastaavat nykyään edunsaajaministeriöt. Koripallosta ja muusta urheilusta puhuttaessa kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uusi rahoitusmalli astui voimaan vuoden 2024 alussa

Rahapelituotoilla rahoitettujen yleishyödyllisten toimintojen uusi rahoitusmalli otettiin käyttöön 1.1.2024.

Nykyään Veikkaus Oy:n tuotto käytetään yleiskatteellisena valtion talousarvion mukaisiin menoihin.

Aiemmin tuotto jaettiin arpajaislaissa säädettyjen käyttökohteiden mukaisesti esimerkiksi urheilun ja liikunnan edistämiseen.

Uuden rahoitusmallin takana oli ajatus siitä, että rahapelituottojen ja sillä rahoitettujen toimintojen yhteys nähtiin ongelmallisena.

Esimerkiksi koripallon suoraan Veikkaukselta saamien avustusten ajateltiin korostavan rahapelituottojen merkitystä ja aiheuttavan siten ristiriitaisia kannustimia rahapelijärjestelmän sisällä.

Uusi rahoitusmalli ei koske sponsorointituloja. Veikkaus saa edelleen tukea suomalaista koripalloa sponsoroimalla esimerkiksi Suomen Koripalloliittoa (jonka verkkosivuilta löytyy Veikkauksen logo ja linkki).

Vaihtoehtoinen malli koripallon rahoitukseen

Vielä on päättämättä se, miten rahapeliyhtiöt saavat markkinoida Suomessa lisenssijärjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Keskusteluissa on väläytelty myös täyskiellon mahdollisuutta.

Täyskielto tarkoittaisi myös sponsorointisopimusten kieltämistä.

Vuodesta 2026 lähtien tämä koskisi myös Veikkausta, koska lisenssijärjestelmän myötä se menettää yksinoikeutensa myös urheiluvedonlyönnin tarjoamiseen.

Pafin ehdottamassa mallissa koripalloseurojen ja muiden urheiluseurojen toimeentulo turvattaisiin niin, että Suomi kohdistaisi osan rahapeliveroista urheiluseuroille.

Sekään ei irrottaisi urheilun rahoitusta ja rahapelaamista toisistaan, mutta tekisi yhteydestä vähemmän näkyvän.

Urheilun rahoitus ei aina kestä päivänvaloa

Edellä on käyty läpi laillisia tapoja saada rahoitusta urheilutoiminnalle.

Tutkivan journalismin verkkojulkaisu LongPlayn artikkelissa käsitellään huippu-urheilun rahoituksen hämärämpiä puolia.

Artikkelissa todetaan, että Suomessa on tiettyjä aloja, jotka tarjoavat erityisen hyvän kasvualustan korruptiolle. Niitä ovat rakennusliikkeet, eläkeyhtiöt, nuorisosäätiö – ja urheilu.

Veikkaus on valtionyhtiö, joten urheilua rahoitetaan julkisin varoin. Tulosohjauksen periaatteiden mukaisesti rahankäyttöä tulisi seurata ja toiminnan tehokkuutta arvioida.

Silti urheiluseurat, lajiliitot ja liikunnan sekä urheilun kattojärjestöt ovat voineet jättää rahankäytöstä raportoimisen väliin. Ministeriöissä ei ole tiedetty tarkalleen, mihin rahat on käytetty.

Päättävissä elimissä on ollut samaa halua uskoa urheilutoimijoiden rehellisyyteen kuin urheilun harrastajissa ja katsojissa.

Sopupelit, lahjonta ja rahanpesu eivät kuitenkaan ole vieraita suomalaiselle urheilukentälle.

Rahapelituottojen ohjaaminen valtion budjettiin saattaa parantaa julkisten varojen käytön valvontaa, mutta valvontaa voisi olla hyvä laajentaa muutenkin.

Mitä läpinäkyvämpää toiminta on, sitä vähemmän jää mahdollisuuksia vilpilliselle toiminnalle.

Yhteenveto

Koripallon rahoituksen ongelmista ensimmäinen on se, että rahahanat ovat tiukassa. Tom Hynninen on jopa luonnehtinut Koripallosäätiötä Suomen toiseksi köyhimmäksi säätiöksi.

Toinen ongelma on se, että rahoitusta olisi saatavilla rahapeliyhtiöiltä, mutta lainsäätäjät pitävät urheilun rahoituksen riippuvuutta rahapelituotoista ongelmallisena.

Lähitulevaisuudessa myös Veikkaukselta saatavat sponsorointitulot voidaan kieltää.

Jotkut rahapulasta kärsivät urheiluseurat ovat käyttäneet myös vilpillisiä keinoja, joista koripalloseurojen ei luonnollisestikaan tule ottaa mallia.

Vilpillisen toiminnan kitkeminen edellyttäisi valvonnan tehostamista, mutta siihenkään ei taida olla saatavilla määrärahoja.